Informace z obce

Rychlá materiální pomoc obcím Jižní Moravy

Městys Bobrová ve spolupráci s farářem z Moravské Nové Vsi, která byla včera zasažena ničivým tornádem a ve spolupráci s farářem Pavlem Römerem, který působil v Bobrovské farnosti a nyní je farářem v Břeclavi, organizují rychlou materiální pomoc obcím Jižní Moravy. Dnes je nejvíce potřeba:

  • Základní potraviny nepodléhající zkáze
  • Balená voda – velké množství
  • Velké plachty na zakrytí poškozeného majetku a na záchranu toho, co zbylo.  

Veškerý materiál je sbírán na Úřadu městyse Bobrová dnes do 14 hodin. Pak bude vše naloženo a odvezeno do postižené oblasti. Obecní úřad v Dlouhém nabízí v případě zájmu odvoz do Bobrové, kdo by chtěl a mohl pomoci, může potřebné věci přinést i k nám na úřad do 13.30, nebo mě telefonicky kontaktovat, 737003847.

V dalších dnech plánuje Městys Bobrová v případě potřeby zorganizovat další pomoc.  

Finanční sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavku vyhlásila také Diecézní charita Brno. Možnost přispět i formou DMS. 

Mimořádnou kostelní sbírku vyhlásil na neděli brněnský biskup Vojtěch Cirkle.

Finanční sbírku vyhlásila i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Také možnost přispět formou DMS.

 

Prosba o podporu (hlasy) v soutěži ROK ŽIVOTA V OBCÍCH

DĚKUJEME ZA HLASOVÁNÍ, OBEC ZÍSKALA 1. MÍSTO V KATEGORII CENA VEŘEJNOSTI

Přihlásili jsme naši obec do krajské soutěže ROK ŽIVOTA V OBCÍCH, která je jakousi náhradou za již podruhé nekonanou soutěž Vesnice roku. Do soutěže se přihlásilo 23 obcí. Cílem této soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie covid-19 do jejich běžného života. A protože jsme u nás v obci nezaháleli, poprosili jsme naši mládež o pomoc se zpracováním videomedailonku. Budeme rády, když video shlédnete a hlavně, když nás podpoříte svým hlasem (a vydržte do konce, ten stojí za to).  Video můžete shlédnout i na webových stránkách obce ve videogalerii. Hlasování bude probíhat do 16. května 2021 a i vy můžete rozhodnout o tom, kdo získá cenu veřejnosti.

Hlasování zde:

https://extranet.kr-vysocina.cz/formulare/zivotvobci2/

17. 5. 2021 pak bude o udělení cen hlasovat také odborná komise složená se zástupců vyhlašovatelů. Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021. Vítězné obce budou odměněny věcnými a finančními dary.

Poplatky

Na obecním úřadě se vybírají poplatky:

- za odpady na rok 2021, částka je 380,- Kč za osobu trvale bydlící v obci nebo za dům k rekreaci. Poplatek je splatný do 30.6.2021.

- za psa na rok 2021, částka za 1. psa je 80,- Kč, za 2. a dalšího psa je 100,- Kč. 

Dále je možné si zaplatit zálohu na vodné na rok 2021. 

Občanům, kteří platí převodem, byly zaslány na e-mail podklady k platbě. Pokud by chtěl někdo další zaplatit na účet, kontaktujte paní Pavlínu Tulisovou, 737003847 nebo na e-mail: obec@obecdlouhe.cz. Děkujeme.

K očkování proti COVID-19

Na úřední desku jsme 19.1.2021 vložili informační leták k očkování proti COVID-19 v našem Kraji, který jsme obdrželi. Zároveň nabízíme možnost pomoci s registrací na očkování pro osoby starší 80 let a od 1.2.2021 i pro osoby mladší. Nebojte se nás kontaktovat.

Oficiální změna sídla obecního úřadu od 1.1.2021

Od 1.1.2021 došlo k oficiálně změně sídla obecního úřadu z č.p. 72 na č.p. 10. Nová fakturační adresa je: Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55. Tímto došlo i ke změně sídla ohlašovny trvalého pobytu na Obecní úřad Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55. K tomuto datu dochází i ke změně sídla místní knihovny. Dále připomínáme, že nově využíváme oficiální e-mailovou adresu: obec@obecdlouhe.cz.