Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.