Hlášení 2.2.2021

Dobrý večer,

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů, upozorňuje vlastníky lesa na jejich zákonnou povinnost předat orgánu státní správy lesů v zákonném termínu do 31. března 2021 souhrnné údaje lesní hospodářské evidence za rok 2020. Více informací naleznete na vývěsce úřední desky a na elektronické úřední desce, kde je také ke stažení formulář k vyplnění. Tento formulář naleznete také v příloze tohoto hlášení.