Hlášení 23.3.2021

Dobrý den,

1. Vedoucí prodejny COOP Dlouhé oznamuje, z důvodů čerpání řádné dovolené, bude místní prodejna tento čtvrtek, tj. 25.3.2021 zavřená.

2. O půlnoci ze 26.3. na 27.3.2021 začíná sčítání lidu. Do 9.4.2021 má každý občan možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Pokud by někdo z občanů naší obce potřeboval pomoc při elektronickém sčítání, má možnost se obrátit na náš obecní úřad, rádi mu zde pomůžeme.