Hlášení 24.3.2021

Dobrý den,

1. TS Bystřice nad Pernštejnem informují, že od dubna začnou v naší obci vyvážet komunální odpad každý sudý týden. To znamená, že příští týden, tj. 1.dubna 2021 nepojedou. Dále upozorňujeme občany, že spolu se změnou svozu komunálního odpadu, dojde také ke změně svozu plastů, které budou sváženy také pouze v sudé týdny. V případě potřeby, je kdykoli můžete odnést na volně přístupné sběrné místo za obecním úřadem. Dále je možné si na obecním úřadě vyzvednout pytle na plechovky od potravin, nápojů a na drobné kovové předměty z domácnosti. Tyto pytle budou po naplnění sváženy spolu s plasty.