Hlášení 24.8.2021

Dobrý den,

1. Vedoucí prodejny COOP Dlouhé oznamuje, že tento týden ve čtvrtek, to je 26.8.2021, bude z důvodu čerpání řádné dovolené místní prodejna zavřená.

2. Tento čtvrtek 26.8.2021 v 19 hodin se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce. Všichni občané jsou srdečně zváni. Pozvánku s programem naleznete na úřední desce. 

3. Prosíme ženy z naší obce, které by měli doma netřesky, nebo jiné vhodné skalničky na osázení kamenných koryt ke KD, zda by nám tyto nedarovaly. Koryta budou nachystaná k osázení koncem týdne, ještě upřesníme.

4. Obecní hospoda oznamuje, že tuto sobotu 28.8.2021, bude zavřeno.

5. V neděli 29.8.2021 od 15 hodin zveme všechny děti ke KD na malé rozloučení s prázdninami. Další informace budou ještě zveřejněny.