Poplatek za odpady

místní poplatek za odpady pro rok 2019 je 380,-Kč / osoba

Sběrný dvůr Bobrová

Otevírací doba

Svoz odpadu

Svoz odpadu provádí firma TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem.

  • zimní období 1. 10. - 31. 3. - každý čtvrtek
  • letní období 1. 4. - 30. 9. - každý sudý čtvrtek (svoz 1x za 14 dní)