Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 6. 2011