Posuzování vlivů koncepce "Komplexní aktualizace programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015" - předání závěru zjišťovacího řízení

Soubory k dokumentu: