Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce 6.11.2014