Hlášení 6.1.2021

Dobrý den,

1. Připomínáme občanům, že v sobotu 8.1.2022 od 8.30 hodin proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Prosíme o vlídné přijetí koledníků a předem děkujeme.

2. Přeposíláme pozvánku na Tříkrálový pochod na Křemešník.

Druhá neděle nového roku (9. leden 2022) bude na trasách mezi Pelhřimovem a Křemešníkem patřit už tradičně Tříkrálovému pochodu. Ani ne 10 km měřící "povánoční" výšlap startuje mezi 8.30 a 10.00 z Masarykova náměstí v Pelhřimově a pro ty, kteří by chtěli jít kratší trasu, tak mezi 10. a 11. hodinou z Proseče pod Křemešníkem (Farma Hrnčíř), kde bude součástí pochodu i prohlídka stájí s koňmi. Účastníky čeká také setkání se skauty na Slunečné pasece (s guláškem a opékáním buřtů na ohni), možnost vystoupat na křemešnickou rozhlednu Pípalka, společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku, mimořádně i prohlídka Větrného zámku a na závěr zpívání koled se zpěváky pelhřimovské ZUŠ. V hotelu Křemešník bude i malé stanoviště Rodinného centra Krteček (tvoření pro maminky s malými dětmi – než se ohřejete). Pochod pojímají pořadatelé jako podporu Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Pelhřimov. Pro zájemce je k návratu do Pelhřimova připraven zdarma svoz autobusem s odjezdy v 15.00 a 15.45 ze zastávky pod sjezdovkou (Křemešník).Více informací v příloze tohoto hlášení.


 

Soubory k zprávě: