Hlášení 8.1.2022

Oznamujeme, že při 20. ročníku Tříkrálové sbírky bylo v obci Dlouhé a Račice vybráno 24.520,- Kč. Všem dárcům děkujeme za dary i vlídné přijetí koledníků. 

Soubory k zprávě: