Hlášení 13.1.2022

Dobrý den,

1. Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí známky na popelnice na rok 2022.

2. Vzhledem k tomu, že Tříkrálový koncert, který se měl konat v neděli 16.1.2022 v kostele sv. Kunhúty, byl pro veřejnost přesunutý do on-line světa, rozhodli jsme se, že v neděli od 17 hodin jej bude možné shlédnout a vyslechnout v zasedací místnosti obecního úřadu, kde bude promítnut dataprojektorem a puštěn do reproduktoru. Samozřejmě, bude nutno dodržovat všechny protiepidemiologická opatření. Více informací naleznete v příloze elektronického hlášení.

3. Pečovatelská služba Dolní Rožínka, nabízí pro seniory a zdravotně postižené občany dva volné byty k pronájmu. Více informací ohledně ceny nájmu, možnosti osobní prohlídky apod., po dohodě na telefonním čísle: 606 425 900. V příloze elektronického hlášení naleznete podrobnější informace.