Hlášení 8.11.2022

Dobrý den,

1. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin, v sobotu, kdy je v hospodě nahlášena akce mysliveckého sdružení Zátoky, bude otevřeno asi od 16 hodin i pro veřejnost. Od tohoto týdne, pokud nebude nějaká změna, budou všechny neděle zavřené.

2. Základní škola Bobrová zve občany na tradiční školní ples, který se koná v sobotu 12.listopadu 2022 od 20 hodin, v Sokolovně. Plakát naleznete v příloze tohoto hlášení.

3. Společnost ED.G, a.s., žádá majitele pozemků o ořez, případně odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy. V případě, že vlastníci či uživatelé pozemku neodstraní, nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci společnosti na pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Je nutné dodržovat energetický zákon č.458/2000 Sb. a povinnosti z něj plynoucí. Více informací týkající se ochranného pásma pro jednotlivé napěťové hladiny naleznete na vývěsce a v příloze tohoto hlášení.

4. Oznamujeme, že připravujeme odvoz elektroodpadu, aby zde nezůstával přes zimu, takže kdo máte doma ještě rozbitý/nepotřebný spotřebič, co nejdříve ho odvezte na sběrné místo za obecní úřad.

5. Příští čtvrtek 17.11. je státní svátek, proto bude zrušen svoz plastů. V případě, že by mělo dojít také ke změně svozu komunálního odpadu, budeme vás informovat, zatím tuto informaci nemáme.