Hlášení 9.2.2023

Dobrý den,

1. Připomínáme, že dobrovolníci z řad masopustníků pořádají v pátek 10.2.2023 v 19.30 hodin v hospodě U Pávku schůzku ohledně domluvy na masopust, který se bude konat příští sobotu, tj. 18.2.2023. Všichni zájemci, děti, dospělí i ještě dospělejší, kteří by chtěli rozšířit řady masopustníků a projít s nimi naší obcí, jsou srdečně vítání.

2. V neděli 19.2.2022, budou pořádat maminky místních dětí, v sále KD dětský karneval. Na děti čeká odpoledne plné hudby a tance, soutěže a bohatá tombola. Občerstvení je zajištěno. Pokud by chtěl někdo přispět do tomboly věcný, nebo peněžní dar, je možné toto donést paní Lence Řehořové, Dlouhé 52, nebo na OÚ.