Hlášení 23.2.2023

Dobrý den

1. Připomínáme, že dnes tj. 23. 2. 2023 se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat zasedání zastupitelstva obce. Začátek bude již v 18 hodin. Pozvánku naleznete na úřední desce. Srdečně všechny zveme. Z tohoto důvodu budou dnes úřední hodiny pouze do 18 hodin.

2. Dnes byl na návsi proti prodejně COOP přistaven kontejner na objemný odpad. Do tohoto kontejneru můžete vyhazovat nábytek, matrace, lino, koberce a podobný odpad. Do tohoto kontejneru v žádném případě nepatří: elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební odpad a suť, autobaterie, eternit apod. Prosíme o dodržení, protože v opačném případě nám odvážející firma naúčtuje celý tento kontejner jako nebezpečný odpad.

3. Dále připomínáme,že zítra, tj. 24.2.2023 v 18 hodin, proběhne v zasedací místnosti OÚ minikurz líčení s kosmetikou MARY KAY. Srdečně zvány jsou všechny ženy, bez rozdílu věku, které by se v líčení rády něco přiučily, dozvěděly se něco o této kosmetice, nebo si jen chtěly zarelaxovat v příjemné společnosti.

4. Do datové schránky obce jsme obdrželi informace týkající se českého telekomunikačního úřadu pro občany přijímající televizi přes anténu. Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. V příloze elektronického hlášení a na elektronické úřední desce naleznete více informací, týkající se této problematiky a případného oznámení rušení televizního příjmu.

Soubory k zprávě: