Hlášení 26.5.2023

Dobrý den,

Oznamujeme občanům, že v soutěži vesnice roku obec získala bílou stuhu za činnost obce s mládeží, která je ohodnocena částkou 600 000,-Kč. Komise vyzvedla množství mladých hasičů z řad dětí i mládeže a spolupráci s nimi, akce pořádané s dětmi a pro děti, jako je karneval, pohádková vesnička, čtení dětem s přespáváním v knihovně a spoustu dalších. V neposlední řadě byla pochválena spolupráce dětí a seniorů při společném sázení na hřišti. Velkou pochvalu dostala také mládež pořádající kvíz. Celkové hodnocení naší vesnice a předvedené prezentace bylo velmi pozitivní a příjemné. Tímto si Vás dovolujeme pozvat dnes po 18 hodině do hospody. Jen malá poznámka na závěr: Nová Ves u Nového Města na Moravě získala zlatou stuhu. Našim sousedům to přejeme a na místě jsme jim pogratulovali.