Hlášení 31.8.2023

Dobrý den,

1.V pátek 1. 9. 2023 ve 20 hodin se ve dvojce u Pávku uskuteční členská schůze SDH . Vzhledem k důležitosti jednání, výbor SDH žádá všechny členy a členky o hojnou účast. Hlavním bodem je příprava soutěže mladých hasičů Soptík, která proběhne v Dlouhém 17. 9. 2023, námětové cvičení a jiné záležitosti sboru. Za účast předem děkuje starosta sboru.

2. Vedoucí prodejny COOP Dlouhé oznamuje, že v pondělí 4.9.2023 bude z důvodu čerpání dovolené místní prodejna uzavřená.

3. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek a v pátek vždy od 19. hodin. V sobotu bude tentokrát zavřeno.