Hlášení 2.11.2023

Dobrý den,

1. Připomínáme, že v pátek 3. listopadu a v sobotu 4. listopadu bude pracovník obce provádět odpočty vodoměrů. Prosíme Vás, kdo můžete, udělejte si sami odečet a pošlete čitelnou fotografii vodoměru se jménem a číslem popisným na obecní Messenger nebo na Messenger či Whats App někoho z pracovníků obce . Využít můžete i obecní e-mail nebo kontaktovat pracovníka obce Jiřího Šmídka. Děkujeme za spolupráci.

2. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin a v sobotu od 18 hodin.

3. Dále připomínáme informační schůzku dnes v 19.15 na obecním úřadě pro všechny zájemce,kteří jsou ochotni pomoci s adventní akcí, která bude probíhat mezi 1. a 24. prosincem. Aktivita bude nenáročná a vhodná pro všechny generace.

4. Společnost ED.G, a.s., žádá majitele pozemků o ořez, případně odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy. V případě, že vlastníci či uživatelé pozemku neodstraní, nebo neprovedou ořez dřevin, mohou zaměstnanci společnosti na pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Je nutné dodržovat energetický zákon č.458/2000 Sb. a povinnosti z něj plynoucí. Více informací týkající se ochranného pásma pro jednotlivé napěťové hladiny naleznete na vývěsce a v příloze tohoto hlášení.