Hlášení 16.11.2023

Dobrý den,

1. Oznamujeme, že dnes byl na návsi proti prodejně COOP přistaven kontejner na objemný odpad. Do tohoto kontejneru můžete vyhazovat nábytek, matrace, lino, koberce a podobný odpad. Do tohoto kontejneru v žádném případě nepatří: elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební odpad a suť, autobaterie, eternit apod. Prosíme o dodržení, protože v opačném případě nám odvážející firma naúčtuje celý tento kontejner jako nebezpečný odpad.

2. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin. V sobotu bude tentokrát zavřeno.

3. Oznamujeme, že v sobotu 18.11.2023 je zajištěn svoz na Kateřinskou poslední Leč do Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Dopravní automobil SDH bude vyjíždět 19.45 a poté 20.15 hodin od hasičky.

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí se na nás obrátilo s prosbou šíření informací týkající se podvodných SMS a e-mailů, tvářící se jako informace od státu, týkající se především sociálních dávek a státní podpory. Falešné webové stránky se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních, či bankovních údajů, jejichž zneužitím by mohly získat např. kontrolu nad jejich bankovním účtem. Některé podvodné stránky působí velmi věrohodně. Je třeba na tyto případy dávat opravdu pozor a snažit se jim předcházet. V příloze elektronického hlášení naleznete plakátek s dalšími informacemi, které pomohou podvodům zamezit.

Soubory k zprávě: