Hlášení 4.4.2024

Dobrý den,

1. Oznamujeme, že zítra tj. pátek 5.4.2024 bude na návsi proti prodejně COOP přistaven kontejner na objemný odpad. Do tohoto kontejneru můžete vyhazovat nábytek, matrace, lino, koberce a podobný odpad. Do tohoto kontejneru v žádném případě nepatří: elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební odpad a suť, autobaterie, eternit apod. Prosíme o dodržení, protože v opačném případě nám odvážející firma naúčtuje celý tento kontejner jako nebezpečný odpad.

2. Oznamujeme občanům, že Diakonie Broumov, ve spolupráci s naší obcí pořádá tak jako každý rok, sbírku pro potřebné. Sbírka se uskuteční v úterý 9.4.2024 , ve čtvrtek 11.4.2024 vždy od 16-17 hodin u KD ve víceúčelové budově. Případně je možné se domluvit na OÚ na jiný termín. V příloze naleznete bližší informace a seznam vybíraných věcí.

3. Připomínáme, že se změnou času dochází u nás v obci také ke změně svozu komunálního odpadu. Odpad bude svážen každý sudý týden. Více informací o odpadovém hospodářství naleznete na webových stránkách obce v sekci: odpadové hospodářství. Také plasty budou nyní sváženy sudé týdny.

4. Také upozorňujeme, že je ještě možnost odvést ořezané větve ke spálení na obecní pozemek směrem k Radešínské Svratce. Je naplánováno, že se bude v brzké době pálit. Případně je možná domluva s Jiřím Šmídkem.

5. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek v pátek a v sobotu od 19 hodin.