Hlášení 25.6.2024

Dobrý den,

1. Tento týden ve čtvrtek, tj. 27.6.2024 v 19 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat zasedání zastupitelstva obce. Všichni občané jsou srdečně zváni. Pozvánka je vložena na úřední desce.

2. V pátek 28.6.2024 zveme všechny děti na promítání animované dobrodružné komedie „Tlapková patrola ve velkofilmu“, kterým bychom chtěli zahájit prázdniny. Promítat se bude po setmění cca ve 21.15. Občersvení zajistí obecní hospoda. Vstupné dobrovolné. Vezměte své kamarády a přijďte, budeme se na Vás těšit.

3. Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek v pátek i v sobotu od 19 hod.

4. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí - stavební úřad, vodoprávní úřad a odbor správy majetku města, vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředníka/ce Odboru stavebního a životního prostředí MěÚ NMNM (vodoprávní ) a na pozici úředníka/ce Odboru správy majetku města MěÚ NMNM (dispozice s majetkem). Více informací viz. Odkazy v elektronickém hlášení:

https://radnice.nmnm.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-urednika-ce-odboru-stavebniho-a-zivotniho-prostredi-meu-nove-mesto-na-morave-vodopravni/
https://radnice.nmnm.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-urednika-ce-odboru-stavebniho-a-zivotniho-prostredi-meu-nove-mesto-na-morave/
https://radnice.nmnm.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-urednika-ce-odboru-spravy-majetku-mesta-meu-nove-mesto-na-morave-dispozice-s-majetkem