Hlášení MR 23.12.2020 - informace pro farníky bobrovské farnosti

Oznámení pro farníky bobrovské farnosti:

Vzhledem k omezením množství návštěvníků bohoslužeb bude přístup na bohoslužby během vánočních svátků řízen pomocí "vstupenek". Pro rozdělování vstupenek platí následující pravidla:

  • Každý farník je oprávněn si vzít vstupenku pouze pro jednu bohoslužbu. Příležitost k odebrání další vstupenky bude až později - až budou uspokojeni všichni zájemci.
  • Vstupenky na celé dva týdny dopředu se budou vydávat ve farních kostelích vždy před začátkem (cca 10 minut) a po skončení (cca 10 minut) každé bohoslužby.
  • Jeden farník může odebrat vstupenky pro více lidí.

Zvažte, prosím, zda není ve vašem okolí někdo, ke komu se tato informace nedostala (typicky senioři) a zeptejte se jich, zda nepotřebují, abyste jim vstupenku vyzvedli.

Více informací a časy bohoslužeb můžete nalézt na www.farnostbobrova.cz.

Soubory k zprávě: