Hlášení 7.1.2021

Dobrý večer,

1. Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina, upozorňuje občany, že z důvodu epidemiologické situace, dojde od 9.1.2021 k omezení některých spojů, u nás se toto týká víkendové dopravy, která je do odvolání zrušená. V příloze jsou všechny dotčené spoje.

2.FÚ Žďár nad Sázavou informuje, že v současné epidemiologické situaci jsou všechna územní pracoviště uzavřena, není proto možná osobní návštěva těchto pracovišť. Pro usnadnění této složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou poskytovány základní informace. Telefonní seznam těchto linek naleznete na úřední tabuli a webových stránkách obce. Další informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na internetu Finanční správy ČR www.financnisprava.cz. V druhé příloze naleznete potřebná telefonní čísla.