Hlášení 11.1.2021

Dobrý den,

1. Aktuální situace nedovoluje tradiční tříkrálové koledování. Pokud by měl někdo zájem podpořit oblastní charitu Žďár nad Sázavou a přispět hotovostí, jsou v naší obci aktuálně umístěny dvě kasičky, a to na obecním úřadě a v místní prodejně COOP. Kasičky zde budou umístěny do pátku 22.1.2021. Také je možné přispět bezhotovostně na Tříkrálový účet 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800. Během tohoto týdne Vám budou pověřenou mládeží opraveny nápisy na dveřích a vložen letáček do Vašich schránek. Všem dárcům srdečně děkujeme za příspěvky.

2. Pokladník SDH prosí členy, aby vzhledem k současné nepříznivé situaci nosili členské příspěvky na rok 2021 během ledna na OÚ a zaplatili u paní P. Tulisové. Poplatek je 100,- za osobu, mladší 70let.