Hlášení 12.1.2021

Dobrý den,

1. Na obecní úřadě jsou od dnešního dne k vyzvednutí známky na popelnice pro rok 2021.

2. Připomínáme občanům, že kasičky na Tříkrálovou sbírku, jsou umístěny v kanceláři OÚ a v prodejně COOP Dlouhé.

3. Dále připomínáme členům SDH, že členské příspěvky na letošní rok, je třeba platit na obecním úřadě paní P.Tulisové.

4. Mudr. Zuzana Kozárová oznamuje, že od pondělí 18.1.2021 do středy 20.1.2021 bude provoz ordinace praktického lékaře v Bobrové omezen. Možné bude pouze vystavení e- receptů a pracovních neschopností a telefonické konsultace. Akutní případy ošetří zastupující lékař MUDr. Pavel Hruška

4. Vzhledem k tomu, že jsme letos přišli o spoustu zábavy a výhledově nevypadá, že by to mělo být lepší, rozhodli jsme se, že připravíme pro děti, mládež ale i dospělé soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka v Dlouhém. Zadání zní: postavit sněhuláka, vyfotografovat a poslat do 24.1.2021 na MSG facebookových stránek obce. V pondělí 25.1.2021 všechny fotografie zveřejníme na FB stránkách obce a kdo získá nejvíce „To se mi líbí“, vyhrává. Odměna jistá.

5. V příloze zasíláme novinky z centra pro zdravotně postižené ve Žďáře nad Sázavou.