Hlášení 19.1.2021

Dobrý den,

1. Vzhledem k tomu, že byl zjištěn větší odběr vody z vodojemu, prosíme občany, aby provedli kontrolu ve svých domácnostech zda jim někde nekontrolovaně neteče voda. Všem děkujeme za spolupráci.

2 Připomínáme občanům, že na OÚ jsou k vyzvednutí známky na popelnice.

3. Dále připomínáme občanům, kteří by chtěli ještě přispět na Tříkrálovou sbírku, že na obecním úřadě a v prodejně COOP Dlouhé jsou do pátku 22.1.2021 umístěny zapečetěné pokladničky na příspěvky.

4. SDH Dlouhé upozorňuje všechny členy, že členské poplatky na rok 2021 je třeba zaplatit do pátku 22.1.2021 na OÚ paní Pavlíně Tulisové.