Hlášení 10.3.2020

Dobrý den,

1. Hlášení pro členy SDH. V pátek 13.3.2020 bude od 18.00 hodin na čítárně probíhat odborná příprava a školení členů zásahové jednotky. Proběhnou i praktické ukázky a cvičení na práci s automobilem, vysílačkami, záležitosti spojené s výjezdem apod. Výbor SDH žádá všechny o účast.

2. Připomínáme, že SDH Dlouhé zve všechny občany naší obce 14.3.2020 na veřejné bruslení, které pořádá na stadiónu ve Velkém Meziříčí. Začátek bruslení je v 11.30 hodin, trvat bude do 12.45. Doprava buď vlastní, nebo v případě že nemáte vlastní odvoz, kontaktujte pana Jiřího Šmídka.