Hlášení 16.4.2019

Dobrý  den,

1. Připomínáme občanům, že na obecním úřadě je možné zaplatit zálohu na vodu 2019 a místní poplatek za psa.

2. Upozorňujeme občany na změnu sběrného místa plastů, které bylo přemístěno za budovu školy. 

3. Oznamujeme dětem, které by měly zájem se zúčastnit hrkání, že se začíná ve čtvrtek 18.dubna 2019 v 16.30 hodin u kapličky. Hrkačky sebou. (pátek 7.30, 11.00, 14.30 a v sobotu 7.30, 11.00)

4. Ve čtvrtek 18.4.2019 v 19 hodin zve obecní hospoda všechny občany na zelené pivo.

5.Firma Pama hledá Asistentku vedoucího provozu klempířské a zámečnické dílny v Dlouhém. Více informací u pana Petra Pejchala na tel.čísle: 723 811261. Bližší informace v příloze.