Hlášení 23.4.2019

Dobrý den,

1. Ve čtvrtek 25.4.2019 v 19 hodin proběhne na čítárni schůze zastupitelstva obce. Všichni občané jsou srdečně zváni.

2. V pátek 26.4.2019 ve 20 hod. se bude konat členská schůze SDH na čítárni. Hlavním bodem je organizace oslav sv.Floriana a dne matek. Dalším bodem bude účast družstev na okrskové soutěži a  pořádání 8 ročníku soutěže SOPTÍKŮ v naší obci. Výbor SDH tímto žádá všechny bratry a sestry od 18ti let o hojnou účast. Děkuji starosta SDH.