Hlášení 12.2.2020

Dobrý den,

1.Obec Dlouhé prosí občany, kteří by byli ochotni pomoc, při úklidu v obecním lese, aby přišli (přijeli) v sobotu 15.2.2020 v 9 hodin k obecnímu úřadu. Obecní les na Kříštici se bude připravovat pro jarní sázení, práce zde je vhodná i pro mládež, budou se tu stahovat a pálit větve. Dále se bude zpracovávat dřevo z obecního lesa pod Polňákem, tady bude nutná práce s pilou, tak jako na předešlé brigádě.

Sebou prosím dle možností motorovou pilu, sekyru, vidle, případně železné hrábě a ochranné pracovní pomůcky. Svačinu i pití zajistíme. Předem moc děkujeme.

2.Připomínáme občanům, že na obecním úřadě jsou k vyzvednutí známky na popelnice. Zatím pouze známky na popelnice 110l. Známky na velké 240l popelnice budou vydávány ihned po dodání technickými službami.