Hlášení 31.3.2020

Dobrý den,

1. Upozorňujeme občany, že do kontejneru na bioodpad se nesmí házet silné větve, které není možné dále zpracovat kompostováním. Do kontejneru je možné dávat pouze větve do průměru dvou centimetrů a pokud možno rozstříhané.

2. TS Bystřice nad Pernštejnem informují, že od dubna začnou v naší obci vyvážet komunální odpad každý sudý týden. To znamená, že tento čtvrtek 2.dubna pojedou a příští týden ne.

3. Zítra, tj. ve středu 1.4.2020 budou pracovníci VAS provádět odkalování vodovodního řadu, může proto dojít k přechodnému poklesu tlaku a zakalení vody.

4. Obecní úřad oznamuje, že vzhledem k současnému nouzovému stavu s omezeným pohybem osob, se bude poplatek za psa vybírat společně s platbou za odpady až v červnu. Pokud by si chtěl někdo zaplatit zálohu na vodu, je možné ji poslat na účet obce číslo : 1472744379/0800 a jako V.S. uvést číslo domu.

5. Protože byl prodloužen nouzový stav v ČR se všemi již zveřejněnými omezeními, stále platí nabídka OÚ na případnou výpomoc starším spoluobčanům a kopírování školních materiálů a úkolu pro všechny žáky i studenty.