Hlášení 11.5.2020

Dobrý den,

1. Upozorňujeme občany, že vzhledem k tomu, že kontejner na objemný odpad byl naplněný velmi rychle, je na návsi před jednotou přistaven ještě jednou prázdný, který můžete opět využít. Připomínáme ale, že do tohoto kontejneru v žádném případě nepatří: elektro odpad, nebezpečný odpad, stavební suť, lepenka, eternit, autobaterie apod.

Kontejner lze využít na koberce,nábytek, lina a další.

2. Farnost Bobrová upozorňuje na změny při bohoslužbách v kostele. Od 11.5.2020 je povolený počet osob na bohoslužbách 100 lidí

Je však třeba dbát stanovených pravidel, jako je: použití roušky, dvoumetrové rozestupy, použití desinfekce při vstupu do kostela a další.

Podrobnější informace naleznete na úřední desce obce a v příloze.

Soubory k zprávě: