Hlášení ze dne 8.4.2020-Hrkání

Hrkání v Dlouhém - Blíží se Velikonoční svátky a my jsme přemýšleli, jak zachovat tradici hrkání v naší obci v této nelehké době. Rozhodli jsme se, že v níže uvedené časy nahradíme zvuky zvonu z kapličky sv. Floriána v Dlouhém písničkou v místním rozhlase "My klekání zvoníme" , která již od prvopočátku byla součástí obchůzky našich hrkáčů na velikonoční triduum. Zároveň bychom chtěli poprosit děti, aby se také zapojily a po odeznění písničky pak chvíli zahrkaly u svých domů. Věříme, že se nám takto podaří pokrýt celou obec a chvilku se zastavíme v celodenním běhu dne. Budeme rádi, když se vyfotíte a pošlete nám fotky na obecní úřad (e-mailem, MSG), rádi je zveřejníme. Malá odměna pro zapojené bude, jako každý rok :-).
ČASY "HRKÁNÍ" v místním rozhlase:
ČTVRTEK 9.4.2020 ...... 17:00 hod
PÁTEK 10.4.2020............7:30, 11:30, 15:00
SOBOTKA 11.4.2020.......7:30, 11:30