Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhé

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - Požární řád obce

Soubory k dokumentu: