Informace z obce

Tříkrálová sbírka

PF 2024

Ceník pro rok 2023

Otvírací doba obecní hospody v tomto týdnu

Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, vždy od 19 hodin.

Upozornění - Sběrný dvůr Bobrová - eternit

Výše zveřejňujeme upozornění k odkládání nebezpečného odpadu s obsahem asbestu (eternitové šablony, vlnité plechy, kanalizační roury apod.....) na sběrný dvůr v Bobrové. Jedná se o stavební odpad, který si dle Obecně závazné vyhlášky hradí každý občan sám, případně mu bude přefakturován.