Informace z obce

Výsledky voleb do EP v naší obci

Podněty před zahájením přípravy územního plánu obce

Vážení spoluobčané,

připravuje se pořízení územního plánu obce. Je to důležitý rozvojový dokument obce a je třeba mu věnovat pozornost.  Územní plán prověří pozemky pro novou výstavbu a další záměry v celém katastrálním území. Chceme Vás proto požádat o spolupráci.

Do konce května Vás prosíme o zaslání podnětů nebo Vašich požadavků, kterými by se měl územní plán zabývat na obecní úřad v Dlouhém. Protože územní plán obce by měl sloužit především občanům, budeme rádi, když se Vás zapojí co nejvíce.  Všechny požadavky potom budou předány zpracovateli nového územního plánu, firmě DIS projekt, s.r.o. z Třebíče. Po zpracování požadavků bude veřejné projednávání, na kterém Vám budou zodpovězeny případné dotazy, týkající se konkrétních žádostí a připomínek.

V přiložených souborech naleznete schválené zadání zpracování územního plánu včetně vyjádření dotčených orgánů.

                                                                                                                      Děkujeme Vám.

 

Hlavatá Jaroslava, starostka obce

a Tulisová Pavlína, místostarostka obce

Výběr poplatků

Od 15.4.2024 je možné na obecním úřadě uhradit místní poplatky za psa, zálohu na vodné a místní poplatek za odpady  na rok 2024. Poplatky je možné také uhradit na účet: 1472744379/0800 a to s těmito variabilními symboly:

1. Poplatek za psa - 1 pes - částka 80,- Kč, 2. a další částka 100,- Kč, variabilní symbol 1341xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné), splatnost do 31.5.2024. Kdo z občanů má nového psa, je potřeba se stavit na obecní úřad a vyplnit registrační kartu, případně si stáhnout formulář na stránkách obce v záložce Obecní úřad - Formuláře . Obdobně to platí při úhynu psa, kdy je zase potřeba ho z evidence odhlásit. 

2. Záloha na vodné - ve vámi zvolené částce, cena za 1m3 činí 30,- Kč včetně DPH 12 %. variabilní symbol 2310xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné). 

3. Poplatek za odpadové hospodářství (odpady) - částka 550,- Kč/osobu/rok, případně za nemovitost určenou k bydlení/rekreaci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek si můžete sami vypočíst, nebo se e-mailem obrátit na obecní úřad (obec@obecdlouhe.cz) o zaslání podkladů k platbě za nemovitost, variabilní symbol 3722xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné), splatnost do 30.6.2024. Kdo je zaregistrován z minulosti, tomu přijdou podklady k platbě na e-mail do konce dubna.

Prosíme, abyste platby zasílali samostatně pod uvedenými variabilními symboly, aby platby bylo možné správně rozlišit, zejména z důvodu odvodu DPH z vodného.

Děkujeme

Ceník pro rok 2023

Otvírací doba obecní hospody v tomto týdnu

Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek v pátek i v sobotu od 19 hodin.