Vánoční besídka 2018

Divadlo ke Dni Matek 2018 - O smutné sani a Čertodějnice

Oslavy 100. výročí ČSR a společné vysazení lip na Podvesnicích 28.9.2018

Sportovní odpoledne na ukončení prázdnin 1.9.2018, točili Jarda a Libor Janíčkovi

Video ze Soptíka 9. 9. 2018 v Bobrové, točil Libor Janíček