Informace

  • Od 1.1.2022 je obec Dlouhé plátcem DPH, cena vodného je pro občany od 1.1.2023 ve výši 30,- Kč/m3 včetně DPH . 
  • odpočty vodoměru probíhají na konci října, platba je možná v hotovosti na obecním úřadě, nebo na účet (kontaktujte účetní obce). Během roku je možné si zaplatit zálohy, zpravidla v obodbí květen-červen a pak srpen a září.

Informace

Rozbory vody naleznete zde.