Informace z obce

Otvírací doba obecní hospody v tomto týdnu

Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek 11.8.2022 v pátek 12.8.2022 od 19 hodin, v sobotu 13.8.2022 a v neděli 14.8.2022, bude zavřeno. 

POZVÁNKA

Výběr poplatků

Od 19.4.2022 je možné na obecním úřadě uhradit místní poplatky za psa, odpady a zálohu na vodné  na rok 2022. Poplatky je možné také uhradit na účet: 1472744379/0800 a to s těmito variabilními symboly:

1. Poplatek za psa - 1 pes - částka 80,- Kč, 2. a další částka 100,- Kč, variabilní symbol 1341xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné), splatnost do 31.5.2022.

2. Poplatek za odpadové hospodářství (odpady) - částka 480,- Kč/osobu/rok, případně za nemovitost určenou k bydlení/rekreaci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek si můžete sami vypočíst, nebo se e-mailem obrátit na obecní úřad (obec@obecdlouhe.cz) o zaslání podkladů k platbě za nemovitost, variabilní symbol 3722xxx (kdy místo křížku uvdte číslo popisné), splatnost do 30.6.2022.

3. Záloha na vodné - ve vámi zvolené částce, cena za 1m3 činí 25,- Kč včetně DPH 10 %. variabilní symbol 2310xxx (kdy místo křížku uvdte číslo popisné). 

Prosíme, abyste platby zasílali samostatně pod uvedenými variabilními symboly, aby platby bylo možné správně rozlišit, zejména z důvodu odvodu DPH z vodného.

Děkujeme

OZNÁMENÍ – SPOLEČNÁ SCHŮZKA K NÁVRHU VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ OBCE DLOUHÉ

Ve čtvrtek 21.4.2022 se od 18 hodin  na Obecním úřadě Dlouhé uskuteční informační schůzka k návrhu Vymezení Zastavěného území Dlouhé. Schůzky se zúčastní úřednice Městského úřadu Nové Město na Moravě, která zodpoví Vaše případné dotazy ke způsobu vymezení zastavěného území. Návrh je zveřejněn na úřední desce, případně je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Tříkrálová sbírka