Informace z obce

Tvoření adventních věnců

Otvírací doba obecní hospody v tomto týdnu

Obecní hospoda oznamuje, že tento týden bude otevřeno ve čtvrtek a v pátek a v sobotu od 19 hodin.

Výběr poplatků

Od 25.4.2023 je možné na obecním úřadě uhradit místní poplatky za psa, zálohu na vodné a místní poplatek za odpady  na rok 2023. Poplatky je možné také uhradit na účet: 1472744379/0800 a to s těmito variabilními symboly:

1. Poplatek za psa - 1 pes - částka 80,- Kč, 2. a další částka 100,- Kč, variabilní symbol 1341xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné), splatnost do 31.5.2023. Kdo z občanů má nového psa, je potřeba se stavit na obecní úřad a vyplnit registrační kartu, případně si stáhnout formulář na stránkách obce v záložce Obecní úřad - Formuláře . Obdobně to platí při úhynu psa, kdy je zase potřeba ho z evidence odhlásit. 

2. Záloha na vodné - ve vámi zvolené částce, cena za 1m3 činí 30,- Kč včetně DPH 10 %. variabilní symbol 2310xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné). 

3. Poplatek za odpadové hospodářství (odpady) - částka 550,- Kč/osobu/rok, případně za nemovitost určenou k bydlení/rekreaci, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Poplatek si můžete sami vypočíst, nebo se e-mailem obrátit na obecní úřad (obec@obecdlouhe.cz) o zaslání podkladů k platbě za nemovitost, variabilní symbol 3722xxx (kdy místo křížku uveďte číslo popisné), splatnost do 30.6.2023. Kdo je zaregistrován z minulosti, tomu přijdou podklady k platbě na e-mail do konce dubna.

Prosíme, abyste platby zasílali samostatně pod uvedenými variabilními symboly, aby platby bylo možné správně rozlišit, zejména z důvodu odvodu DPH z vodného.

Děkujeme