Požární nádrž

Uprostřed vesnice se nacházel veliký rybník, který se pravděpodobně v roce 1982 začal předělávat na požární nádrž a současně byla budována centrální kanalizace v tzv. akcích „Z“. Během roku 1982 a začátkem roku 1983 byla položena kanalizace, která procházela stávajícím rybníkem. V polovině roku 1983 započaly práce na bagrování požární nádrže, poté byly betonovány základy a položeny betonové panely. V květnu roku 1984 se začalo se zděním soklu z kamene, které skončilo v červnu. Do konce roku bylo zbudováno ocelové zábradlí.

V roce 2007 byla požární nádrž vyčištěna za spolupráce s rybáři i místními hasiči. Mládež o prázdninách očistila a natřela zábradlí.

V roce 2011 osvětlení požární nádrže dvěma sloupy s reflektory.

Kulturní dům "U Pávků"

V roce 1994 obec zakoupila nemovitost č.p. 12 – Hostinec „U Pávků“ od restituentů. O rok později se začalo s opravami. Většina prací byla vykonána brigádnicky. V roce 1996 byl zahájen provoz pohostinství. Opravy byly dokončeny v roce 1998, kdy byla budova omítnuta.

V roce 2006 musela obec narychlo přistoupit k velké rekonstrukci sálu po požáru v lednu tohoto roku. Při rekonstrukci byl sál rozšířen o jeviště.

Sál kulturního domu je využíván k pořádání plesu, divadelních představení, setkání a schůzí zájmových organizací, oslav občanů, vánočních besídek, cvičení žen a jiných kulturních akcí.

Na rok 2019 je plánováno rozšíření sálu.

Čekárna

V roce 2000 byla přistavěna k budově obecního úřadu čekárna a vybudován odstavný pruh autobusové zastávky s nástupištěm. Byla opravena fasáda budovy Obecního úřadu a upraveno okolí. Na tuto akci byla získána státní dotace 120 tisíc korun. To je 60 procent nákladů. Z rozpočtu obce mělo být hrazeno zbylých 80 tisíc korun, ale částka byla mírně překročena. Kolaudace proběhla bez připomínek 1. prosince 2000. Autoři projektu byli zdařilou realizací mile překvapeni a velmi spokojeni

Prodejna jednoty

Stavba byla zahájena v roce 1972. V tomto roce byla ještě zhotovena hrubá stavba. V roce 1973 byla prodejna dokončena a zkolaudována. Poté byla prodána podniku Jednota Velké Meziříčí.V roce 2015 byla budova prodejny zrekonstruována a zmodernizována. Současný majitel je COOP družstvo Velké Meziříčí.