Obec se představuje

Obec se rozkládá na náhorní rovině v nadmořské výšce 555 m, 9 km jihovýchodně od Nového Města na Moravě. Je kryta ze všech stran vrchy porostlými lesem. Rozloha katastrálního území obce činí 843 ha a hraničí na severu s obcí Křídla, na severozápadě s Novou Vsí, na západě s Radešínskou Svratkou, na jihu s Bobrovou, na jihovýchodě s Branišovem. Půdorys obce má podobu prodloužené elipsy, uprostřed níž kdysi býval velký a hluboký rybník (ještě dříve dva) - v roce 1984 upraven na požární nádrž.

Z historických pramenů se dovídáme, že kolem rybníka byly po všech stranách postaveny domy a mezi každým byla buď zahrádka nebo polní cesta. Jen v severní části byla větší skupina hospodářských domů, které tvořily jádro obce. Na jižním konci byl velký panský dvůr. Ze samot patří obci Ježkov (Frankfurt)- pozůstatek bývalé železné huti a Zátoky - panská myslivna postavená roku 1876.

Do obce vedlo šest cest, z nichž silnice II. tř. od Nové Vsi k Bobrové byla postavena v úseku Dlouhé - Bobrová roku 1887 a v úseku Dlouhé - Nová Ves roku 1893 bez finančních investic obce. Na jaře roku 1895 se začala stavět spojovací silnice do Radešínské Svratky. V současné době vedou do obce dvě silnice III. třídy - do Bobrové a od Nové Vsi. Asfaltovaná cesta do Račic a polní cesta do Branišova, Křídel a Radešínské Svratky jsou i dnes využívány.