Kaplička

Původní stará dřevěná zvonice stávala na kopečku za Nepeřilovými. Stavby nové kaple byla provedena za starosty Jiřího Hlavatého. Postavit zvonici s menší kapličkou rozhodlo zastupitelstvo v roce 1874 nákladem 600 zl. Obraz sv. Floriána věnovala paní Rosa Milius - Malovetz, velitelka dámského ústavu šlechtičen 'Marie Školské' v Brně, jiné materiály uvádějí jako dárce obrazu představenou velkostatku Růženu Milius-Malavcovou. V roce 1999 uplynulo 125 let od jeho postavení. Celkový stav budovy byl značně neuspokojivý, proto se obec rozhodla pro generální opravu. Na doporučení ing. arch. Košťálové z Brna bylo rozhodnuto pro rekonstrukci v rozsahu podřezání a izolace zdí, opravy krovu, výměny krytiny, zhotovení a úprava okolí kapličky. Po zvážení stavu obrazu sv. Floriána byl zhotoven obraz nový. Obraz namaloval pan Jan Florian ze Staré Říše. Kovářství Josef Tulis věnovalo nový kovaný kříž, který byl pozlacen. Po této generální opravě byl zavěšen nový zvon, který Dlouhému věnoval bobrovský farář páter Jan Daněk v roce 1992. Po generální opravě kaple v roce 1999 byly na jaře 2000 dodělány drobné úpravy okolí. V neděli 23. července byla celá dlouhodobá akce dovršena mší svatou a posvěcením zvonu a obrazu sv. Floriána.

Pomník

Současný pomník padlým byl postaven v roce 1924. Zub času na něm však zapracoval tak, že již jeho vzhled nebyl důstojnou památkou zesnulých v obou světových válkách. Vzhledem k této situaci byl pozván odborník, který naznal, že mramorová deska byla znehodnocena tak, že ji nebylo možné řádně opravit a navrhnul výrobu desky nové. Zároveň byly obnoveny nápisy na křížku, u kterého se konají rozloučení na poslední cestě našich spoluobčanů. Cena těchto oprav je 26 tisíc Kč. Dále bylo opraveno prostranství okolo pomníku, byl postaven taras a plot. Práce se uskutečnily v roce 1999, náklady činily 58 tisíc korun.

Hřbitov

Evangelický hřbitov byl založen a vystavěn v roce 1888 evangelickými občany z Dlouhé a Račic na pozemku Františka Dudka st. a Františka Dudky ml. Stavbu řídil mistr Samek z Milasína. Náklady na zřízení hřbitova o rozloze 266m2 byly 350 zl. Vysvěcen byl téhož roku farářem z Jimramova P. Totúškem za asistence evangelického faráře P. Josefa Dobeše. První na něm byl pochován občan Jan Chalupa, výměnkář. V roce 1922 byl celý hřbitov opraven, byla postavena márnice a provedeny další úpravy. V roce 1928 byla od Josefa Dudka přikoupena přiléhající parcela ke hřbitovu a prostor byl oplocen. Také celá zeď kolem hřbitova byla nově opravena. Protože plot u hřbitova, hřbitovní zdi I márnice byly v havarijním stavu, probíhá zde rekonstrukce. Sloupky, plot a brána byly vyměněny), celkové náklady na provedené opravy činí 56 tisíc korun. V roce 2001 byly zahájeny zednické práce na opravě zdi a márnice. Předběžný odhad nákladů na opravy činí 150 tisíc korun.

Pamětní kříže v majetku obce

v roce 2015 proběhla jejich obnova za podpory Ministerstva pro místní rozvoj

Kříž pod Kopci – nachází se u cesty do Radešínské Svratky, je datován rokem 1903 a v sousedství je vysazena lípa, která zde roste doposud.

Kříž Omladiny – byl zbudován omladinou obce v roce 1929 u silnice na Bobrovou, po stranách byly vysazeny dvě lípy, které zde rostou doposud a jsou označeny památnými kameny – vlevo lípa „Omladiny“, vpravo lípa „Sv. Václava“.

Kříž posledního rozloučení – zastavuje se zde před odjezdem z obce k pohřebním obřadům a přichází se sem rozloučit občané obce. Křížek se nachází v centru obce a je datován rokem 1879.

8. května 2016 byly kříže znovu požehnány u příležitosti poutě sv. Floriána.