Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — standard ISVS)

1. Název Obec Dlouhé
2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti
3. Organizační struktura Obec Dlouhé, Obecní úřad Dlouhé, Zastupitelstvo obce – 9 členů. Zastupitelstvo zřídilo kontrolní a finanční výbor
3.1 Zřizované organizace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (organizační složka obce)

Místní knihovna Dlouhé (organizační složka obce)

Obecní hospoda U Pávku (organizační složka obce)

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Dlouhé
Dlouhé 10
59255 Bobrová
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dlouhé 10
59255 Bobrová
4.3 Úřední hodiny Úterý: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

605852266 (mobilní-starosta)
566673536 (pevná linka)
4.5 Čísla faxu faxový příjem není zajištěn
4.6 Adresa internetové stránky http://www.obecdlouhe.cz (oficiální)
4.7 Adresa e-podatelny obec@obecdlouhe.cz (oficiální)
4.8 Další elektronické adresy - datová schránka rqfbqxx
5. Případné platby lze poukázat 1472744379/0800 (CZ57 0800 0000 0014 7274 4379) - běžný účet u České spořitelny
94-9912751/0710 (CZ38 0710 0000 9400 0991 2751) - účet u ČNB (pro dotace)
6. IČ 00599361
7. DIČ CZ00599361 – Obec je plátcem DPH od 1.1.2022
8.Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet a závěrečný účet

Zápisy z jednání zastupitelstva

9. Žádosti o informace Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, oznámení lze podat písemně (zaslat poštou, datovou schránkou, e-mailem na adresu podatelny i ústně v kanceláři obecního úřadu do protokolu. Stěžovatel obdrží kopii protokolu. Žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb, viz. odkaz.

Petice se podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

11. Opravné prostředky Opravné prostředky lze podat písemně osobním podáním na úřadě nebo poštou na adresu úřadu. Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
12. Formuláře Formuláře jsou v elektronické podobě, v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
14. Předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce  

https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

15. Úhrady za poskytování informací Obec nemá schválený ceník
16. Licenční smlouvy Obec nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence
17. Výroční zprávy Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
17.1.Poskytnuté informace Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Informace o územním plánu Obec nemá zpracovaný územní plán. V roce 2009 byla ukončena komplexní pozemková úprava
Seznam organizací jejímiž členy je obec

Mikroregion Novoměstsko

Sdružení místních samospráva

MAS Zubří země

 

Soubory k dokumentu: