Občané naší obce mají možnost pronájmu – výpůjčky sálu u Pávku

Pravidla výpůjčky:

  • sál včetně kuchyňky a základního vybavení si mohou půjčit pouze občané naší obce  a to pro soukromé účely
  • pronájem je bezplatný
  •  je třeba si ho nahlásit a domluvit na obecním úřadě dopředu (z důvodu poměrně velkého vytížení kulturního zařízení)
  • v zimních měsících je třeba si zajistit dřevo na topení
  • pověřená osoba předá pronajímateli  sál, přilehlé příslušenství a klíče, které po opětovné kontrole objektu po ukončení akce převezme zpět
  • před předáním zpět je nutné provést úklid, včetně vynešení odpadků, umytí podlah a to včetně toalet a chodby, vyprat zapůjčené utěrky
  • v případě způsobení škody na majetku nebo vybavení je třeba toto nahlásit a domluvit se na náhradě škody
  • dále je možnost si pronajmout i menší místnost za šenkem, tzv. dvojku a to za stejných podmínek, jako je pronájem sálu