Obecně závazná vyhláška 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění....

Soubory k dokumentu:

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2018, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Soubory k dokumentu:

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - Požární řád obce

Soubory k dokumentu:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním ....