Rezervace

  • rezervaci je možné provést pouze přes rezervační systém (testovací provoz) a to dle druhu sportu
  • tmavě červeně zbarvené políčko označí druh kolektivního sportu, který se bude na hřišti hrát, aby se případně mohli připojit další zájemci
  • pokud nebude skupina chtít, aby se připojili další hráči, musí vyplnit políčko soukromé
  • rezervaci je třeba provést i pokud přijdete na hřiště, kde nikdo není, aby bylo viditelné, že je obsazené, jinak bude mít přednost ten, kdo si hřiště zarezervuje i když později
  • rezervace je možná maximálně na dvě hodiny
  • v případě nevyužití rezervace do 10-ti minut od počátečního času bude rezervace pokládána za neplatnou
  • klíče od bedny s nářadím a od osvětlení jsou k  zapůjčení na č.p. 69 (Tulisovi - kovář ), č.p. 99 (Hublovi), č.p.89 (Burešovi)

       Prosíme o férové jednání, abychom mohli rezervační systém zdárně využívat.