Zápis z jedníní zastupitelstva obce Dlouhé ze dne 17.2. 2011.