Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím — standard ISVS)

Název Obec Dlouhé
Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti
Organizační struktura Obec Dlouhé, Obecní úřad Dlouhé, Zastupitelstvo obce – 9 členů. Zastupitelstvo zřídilo kontrolní a finanční výbor
Zřizované organizace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (organizační složka obce)

Místní knihovna Dlouhé (organizační složka obce)
Kontaktní spojení  
Kontaktní poštovní adresa Obec Dlouhé
Dlouhé 72
59255 Bobrová
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dlouhé 72
59255 Bobrová
Úřední hodiny Úterý: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
Telefon 605852266 (mobilní-starosta)
566673536 (pevná linka)
Adresa internetové stránky http://www.obecdlouhe.cz (oficiální)
Adresa e-podatelny obec.dlouhe@seznam.cz (oficiální)
Další elektronické adresy obec.dlouhe@seznam.cz (oficiální)
Datová schránka rqfbqxx
Případné platby lze poukázat 1472744379/0800 (CZ57 0800 0000 0014 7274 4379)
94-9912751/0710 (CZ38 0710 0000 9400 0991 2751)
00599361
DIČ CZ00599361 – Obec není plátce DPH
Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

Rozpočet a závěrečný účet

Zápisy z jednání zastupitelstva

Žádosti o informace Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, oznámení lze podat písemně (zaslat poštou, datovou schránkou, e-mailem na adresu podatelny i ústně v kanceláři obecního úřadu do protokolu. Stěžovatel obdrží kopii protokolu. Žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb, viz. odkaz.

Petice se podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Opravné prostředky Opravné prostředky lze podat písemně osobním podáním na úřadě nebo poštou na adresu úřadu. Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Formuláře Formuláře jsou v elektronické podobě, v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx
Předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce  

https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

Úhrady za poskytování informací Obec nemá schválený ceník
Licenční smlouvy  
Výroční zprávy Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
Poskytnuté informace Zákon 106/199 o svobodném přístupu k informacím
Informace o zpracování osobních údajů GDPR
Informace o územním plánu Obec nemá zpracovaný územní plán. V roce 2009 byla ukončena komplexní pozemková úprava
Seznam organizací jejímiž členy je obec

Mikroregion Novoměstsko

Sdružení místních samospráva

MAS Zubří země